Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

THƠ VUI VẦN ỨC

                         
           

Học xong vào công chức
Được phân làm tổ chức
Chuyên môn luôn tích cực
Không bao giờ tiêu cực.

Đồng nghiệp được thăng chức
Mọi người vui náo nức
Nhiều đêm tôi thao thức
Cũng mong được lên chức.

Vài tháng sau lên chức
Vợ con mừng háo hức
Tan ngay nỗi ấm ức
Nhà bớt đi cơ cực.

Một lần tôi bực tức
Nói những lời tiêu cực
Cấp trên liền giáng chức
Đuổi ra khỏi công chức.

Ức chế lòng hậm hực
Viết đơn kêu oan ức
Gửi tới thủ trưởng Thức
Mong trở lại công chức.
                                         24 - 7 – 2015

                                          Đỗ Sơn Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét