Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NAM QUỐC SƠN HÀ VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM TRÊN ĐÁ


                           Bản đồ Việt Nam với hai quần đảo 
                Hoàng Sa - Trường Sa do thiên tạo trên dá

Trong lúc đi rừng, ông Đặng Quốc Ái (xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một phiến đá bị xói mòn theo thời gian, để nổi lên hình ảnh được cho là thể hiện bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các nước trong khu vực. 

Hình ảnh mà ông Ái miêu tả nằm tại Khe Đá Bàng Con, thuộc địa phận xã Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình.

 Xem hình ảnh bản đồ Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa do thiên tạo trên đá, Sơn Hà nhớ tới bài thơ bất hủ" NAM QUÓC SƠN HÀ" của Tướng công Lỹ Thường Kiệt    
Bản phiên âm Hán-Việt:
         Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
 Bản dịch thơ:
          Sông núi nước Nam
     Sông núi nước Nam, Nam đế ở,
     Rành rành phân định tại sách trời
     Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
     Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời


Ông Đặng Quốc Ái  và tấm bản đồ trên đá.

Trời đã định. Lũ gây hấn hãy coi chừng, nếu xâm phạm bờ cõi, sông, núi, biển, đảo, đất, trời Việt Nam sẽ bị toàn thể dân tộc Việt Nam triệu người như một đánh tơi tả như ông cha ta đã  đánh bại quân ngoại xâm thủa trước