Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

LOGO HỘI NAM Y VIỆT NAM
   
       

   
 Logo Hội Nam y Việt Nam do Lương y Đỗ Sơn Hà thành viên sáng lập Hội thiết kế. Hội Nam y Việt Nam đã Quyết định lấy mãu logo này làm LOGO CHÍNH THỨC CỦA HỘI NAM Y VIỆT NAM
     Lương y Đỗ Sơn Hà đã tự nguyện hiến tặng cho Hội Nam y Việt Nam quyền sở hữu, quyền sử dụng và tác quyền để Hội sử dụng logo trong Hội lâu dài hợp pháp  và miễn phí bản quyền.
     Bước đầu Hội đã cho sản xuất 700 phù hiệu để phục vụ Đại hội Hội Nam y Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội vào ngày 20/6/2017
     Mẫu logo Hội Nam y Việt Nam đã đăng ký bản quyền số 2283/QTG

1 nhận xét:

  1. Harrah's Cherokee Casino Resort in NC - Jtm Hub
    Harrah's 김제 출장마사지 Cherokee Casino Resort - Resort Facilities - The Harrah's Cherokee Hotel and Casino has multiple casino 서울특별 출장샵 gaming options. 김제 출장안마 Harrah's 당진 출장안마 Cherokee Casino Resort 군포 출장마사지

    Trả lờiXóa