Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

      TRANG TRÍ ĐẠI HỘI 
    HỘI NAM Y VIỆT NAM             
    

Trang trí phông Đại hội do Lương y Đỗ Sơn Hà thiết kế
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt


               Bìa 1 và 4 tập Văn kiện của Đại hội dày 52 trang, 10 trang mầu do Đỗ Sơn Hà thiết kế
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt


Phù hieuj và mẫu thẻ hội viên do lương y Đỗ Sơn Hà thiết kế 
đã được Ban tổ chức Đại hội phê duyệtKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét