Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

NHÌN LƯỠI ĐOÁN BỆNH


    Sơn Hà giúp các bạn nhìn rêu lưỡi để đoán bệnh, nếu thường xuyên quan sát sự thay đổi màu sắc rêu lưỡi ta biết chắc trong cơ thể đang mắc bệnh, để từ đó đến cơ sở ý tế bác sĩ thắm khám, chữa trị. 
  - Rêu lưỡi màu trắng chứng tỏ bệnh của bạn thuộc thể hàn chứng và biểu chứng. Nếu rêu lưỡi trắng mỏng do phong hàn; rêu lưỡi trắng mỏng và đầu lưỡi đỏ là do phong nhiệt; rêu lưỡi trắng trơn do thấp hay đàm ẩm; rêu lưỡi trắng dính do đàm trọc, thấp gây ra; rêu lưỡi trắng khô nứt nẻ hoặc như phấn dày thì tà nhiệt trong mạch, tân dịch bị tổn thương;
- Rêu lưỡi màu vàng thuộc nhiệt chứng, lý chứng. Nếu rêu lưỡi vàng ít thì nhiệt ít; rêu lưỡi vàng nhiều, khô thì nhiệt nhiều, tân dịch bị tổn thương; rêu lưỡi vàng dính là do thấp nhiệt hặc đàm nhiệt;
- Rêu lưỡi màu xám đen biểu hiện bệnh nặng; Nếu rêu lưỡi xám đen mà khô là do nhiệt mạnh làm tổn thương tân dịch; nếu rêu lưỡi thấp nhuận, trơn là do dương hư hàn thịnh, thủy ẩm ứ đọng bên trong
- Rêu lưỡi mỏng là bệnh nhẹ hay thấy bệnh còn ở biểu, bệnh ngoại cảm;
- Rêu lưỡi dày là tà đã vào trong hoặc có tích trệ ở bên trong
- Rêu  lưỡi từ mỏng chuyển sang dày; chứng tỏ bệnh chuyển từ nhẹ sang nặng, chuyển từ ngoài vào trong
- Rêu lưỡi khô và ướt. Nếu rêu lưỡi ướt biểu hiện tân dịch chưa bị tổn thương; nếu rêu lưỡi ướt trơn là do thủy thấp ứ lại bên trong. Nếu rêu lưỡi khô biểu hiện tân dịch bị hao tổn; thực nhiệt gây sốt cao mất tân dịch; hư nhiệt do âm hư tân dịch giảm. Nếu thấp tà tụ lại bên trong, khí không sinh tân dịch cũng gây ra lưỡi khô.
- Rêu lưỡi dính và hôi là do trường vị có nhiệt hoặc thực tích ứ lại ở tỳ, vị gây ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét