Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

MỜI BẠN GIẢI TOÁN


   Gần đây, cư dân mạng sôi nổi bàn tán về bài toán in trong sách toán lớp 2 " Trên một chiếc thuyền có 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi". Nội dung bài toán chỉ có vậy, mà nhiều người cho rằng bài toán sai " đầu là con cừu, cuối là tuổi thuyền trưởng" không logic. Có vị Gáo sư, Tiến sĩ dạy toán nhiều năm cả đêm không giải nổi bài toán cỏn con đó. Thế là một cuộc tranh luận sôi nổi xảy ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia giải bài toán đó. 
    Có một cuộc thực nghiệm nhỏ, người ta yêu cầu 97 học sinh lớp 2 giải bài toán đó thì có 76 em cho kết quả thuyền trưởng 36 tuổi ( 26 +10 = 36). Còn lý lẽ của các nhà soạn sách toán lớp 2 cho rằng: Lâu nay chúng ta dạy các em một cách thụ động dẫn tới các em suy luận logic kém; bài toán trên giúp các em làm quen phân tích logic giữa các dữ liệu để giải bài toán.
    Sơn Hà đồng ý với lý lẽ của các tác giả sách toán lớp 2, nhưng học sinh lớp 2 mới 7 tuổi, các em còn nhỏ quá, chưa thể nhận biết sự vật, hiện tượng, suy luận thấu đáo như người trưởng thành, bài toán trên không nên in trong sách toán lớp 2,  nên đưa vào ngoại khóa "học mà chơi, chơi mà học" thì tốt hơn. 
     Nhân đây, Sơn Hà mời các bạn giải các bài toán sau: