Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

NGẪU HỨNG YÊN TỬ

Ban lãnh đạo "Công ty Cổ phần Thơ Yên Tử"

     Sáng ngày 13/10/2012, chúng tôi lên Chùa Đồng để quay phim. Nhạc sĩ Thành Đức năm nay 73 tuổi, chân đau đi cà nhắc. Nhà thơ Mộng Tuân và anh Thành Đức lần đầu đến Yên Tử, tâm trạng rất vui. Tuy tuổi cao, các anh vẫn vượt dốc theo kịp các sĩ tử, nam thanh, nữ tú lên Chùa Đồng. Dọc đường chúng tôi kể chuyện về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông gắn với thắng cảnh non thiêng Yên Tử, tức cảnh làm thơ, mỗi người thêm một ý, một câu thành một bài thơ. Nghe thơ, họa sĩ Nông Quốc Hiệp đề xuất thành lập "Công ty Cổ phần Thơ Yên Tử" để ghi nhận sự tham gia làm thơ của nhạc sĩ Thành Đức, Nhà thơ Mộng Tuân, Nhà thơ- Nhạc sĩ - Lương y Đỗ Sơn Hà, cháu Nam đoàn làm phim. Tất cả mọi người đều vui, cho rằng đây là sáng kiến hay, người ta mở doanh nghiệp, công ty để sản xuất, buôn bán, còn chúng ta mở công ty sản xuất thơ !
                                            Đỗ Sơn Hà trên đỉnh Phù Vân - Yên Tử


                                              PHÙ VÂN TIÊN CẢNH
                                       Mời bạn dừng chân, nhấp rượu mơ
                                       Non thiêng Yên Tử cảnh nên thơ
                                       Phù Vân hạ giới như tiên cảnh
                                       Du khách tới đây cứ ngẩn ngơ.
                                                                           Đỗ Sơn Hà
                          Đỗ Sơn Hà và Nguyễn Mộng Tuân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

                                             TỨC CẢNH SI TÌNH
                                       Chồn chân leo dốc lên Yên Tử
                                       Tức cảnh si tình, vài sĩ tử
                                       Ngọng nghịu làm thơ vịnh cảnh thiền
                                       Ưu phiền tan biến chẳng riêng tư.
                                                                             Đỗ Sơn Hà
                            Đỗ Sơn Hà và nhạc sĩ Thành Đức - Thiền viện Trúc Lâm Yên tử

                                            LÊN CHÙA ĐỒNG
                                       Vượt dốc lên Chùa Đồng - Yên Tử
                                       Mộng Tuân - Thành Đức với Sơn Hà
                                       Nhạc sĩ - Nhà thơ thích chơi chữ
                                       Bồng bềnh mây trắng, suối reo ca.
                                                                     Công ty Cổ phần Thơ Yên Tử

                                             Đỗ Sơn Hà - Chùa Đồng Yên Tử

                                        NGẪU HỨNG YÊN TỬ
                                       Leo đèo, các cụ vui  làm thơ
                                       Con cháu ta cùng nhấp rượu mơ
                                       Non thiêng Yên Tử cảnh như mộng
                                       Trời đất giao hòa một chữ tâm.
                                                                    Công ty Cổ phần Thơ Yên Tử

Đỗ Sơn Hà và Ngô Ngọc Ảnh - thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

                                    Các thành viên " Công ty Cổ phần Thơ Yên Tử"

                                    Đỗ Sơn Hà - tiền sảnh Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét