Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

GIẢI ĐÁP CÁCH ĐOÁN TUỔI

  Năm Canh Dần - 2010, Sơn Hà đã đưa ra trò chơi đoán tuổi.Nhiều bạn gọi điện nhắn tin đưa ra lý giải cách đoán tuổi, nhìn chung các bạn chưa phát hiện được qui luật của bảng đoán tuổi. Sơn Hà xin giải đáp như sau:

BẢNG TUỔI


Tuổi

A

B

C

D

E

G

Tuổi

A

B

C

D

E

G

15

15

15

15

15

0

0

36

0

0

36

0

0

36

16

0

0

0

0

16

0

37

37

0

37

0

0

37

17

17

0

0

0

17

0

38

0

38

38

0

0

38

18

0

18

0

0

18

0

39

39

39

39

0

0

39

19

19

19

0

0

19

0

40

0

0

0

40

0

40

20

0

0

20

0

20

0

41

41

0

0

41

0

41

21

21

0

21

0

21

0

42

0

42

0

42

0

42

22

0

22

22

0

22

0

43

43

43

0

43

0

43

23

23

23

23

0

23

0

44

0

0

44

44

0

44

24

0

0

0

24

24

0

45

45

0

45

45

0

45

25

25

0

0

25

25

0

46

0

46

46

46

0

46

26

0

26

0

26

26

0

47

47

47

47

47

0

47

27

27

27

0

27

27

0

48

0

0

0

0

48

48

28

0

0

28

28

28

0

49

49

0

0

0

49

49

29

29

0

29

29

29

0

50

0

50

0

0

50

50

30

0

30

30

30

30

0

51

51

51

0

0

51

51

31

31

31

31

31

31

0

52

0

0

52

0

52

52

32

0

0

0

0

0

32

53

53

0

53

0

53

53

33

33

0

0

0

0

33

54

0

54

54

0

54

54

34

0

34

0

0

0

34

55

55

55

55

0

55

55

35

35

35

0

0

0

35

56

0

0

0

56

56

56

Tuổi

A

B

C

D

E

G

Tuổi

A

B

C

D

E

G


      Đây là cấp số nhân của 2, cột A tương ứng giá trị 2 mũ 0 bằng 1       (cột 0)         
                                              cột B tương ứng giá trị 2 mũ 1 bằng 2       (cột 1)
                                              cột C tương ứng giá trị 2 mũ 2 bằng 4       (cột 2)
                                              cột D tương ứng giá trị 2 mũ 3 bằng 8       (cột 3)
                                              cột E tương ứng giá trị 2 mũ 4 bằng 16     (cột 4)
                                              cột G tương ứng giá trị 2 mũ 5 bằng 32     (cột 5)
                                              v.v...
      Tuổi của bạn bằng tổng giá trị cột ghi giá trị ẩn cấp số nhân của 2 mà các cột đó đã ghi số tuổi của bạn. Ví dụ; bạn chỉ nói tuổi của tôi ở cột A,E, G, tôi cho biết tuổi của bạn 49. 
      Cụ thể là cột A giá trị bằng 1, cột E giá trị bằng 16, cột G giá trị bằng 32. Ta lấy tổng giá trị của 3 cột A,E, G, tức là 1 + 16 + 32 = 49.
        Công thức tổng quát như sau:                   
Tuổi đời  =  ∑  2ⁿ      Trong đó n tương ứng với các cột ghi số tuổi của bạn.
       Trong ví dụ trên, số mũ n của 2 nhận các giá trị: n = 0 ( cột A giá trị 2 mũ 0 bằng 1), n = 4 ( cột E giá trị 2 mũ 4 bằng 16); n = 5 ( cột G giá trị 2 mũ 5 bằng 32).
       Chúc bạn, có nhiều niềm vui
       
                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét