Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

TÍN HIỆU SẮP CHẦU DIÊM VƯƠNG

     Lần trước Son Hà đăng tải 23 dấu hiệu người bệnh sắp cưỡi hạc vân du, nhiều bạn nhắn tin, gọi điện hỏi " ngoài các dấu hiệu đó còn có dấu hiệu nào khác không" ? Sơn Hà xin nói ngay rằng còn nhièu dấu hiệu khác nữa.
    Thưa các bạn, theo kinh trị từ ngàn xưa để lại, khi tạng phủ tuyệt thì có tài thánh cũng không chữa khỏi bệnh. Một khi tinh hoa đã hết, huyết mạch trống rỗng thì bệnh không cứu được. Lần này Sơn Hà xin giới thiệu tiếp các dấu hiệu người bệnh sắp lên đường về làm thần dân của Diêm Vương, các dấu hiệu đó thể hiện trên mặt, con mắt như sau:


   1. Mặt xanh, tròng con mắt trắng ắt chết
   2. Mặt xanh, tròng con mắt đen ắt chết
   3. Mặt đen, tròng con mắt trắng thì sau 8 ngày ắt chết
   4. Mặt đỏ, tròng con mắt xanh thì sau 6 ngày ắt chết
   5. Mặt xanh, tròng con mắt vàng ắt chết
   6. Mặt đỏ, tròng con mắt trắng thì sau 10 ngày ắt chết
   7. Mặt trắng, tròng con mắt đen ắt chết
   8. Nếu người vốn khỏe mạnh, nước da đen tự nhiên thấy xuất hiện sắc trắng ở mặt, miệng, mũi thì sau 3 ngày ắt chết
   9. Tai, mắt, gò má có sắc đỏ thì 5 ngày ắt chết
  10. Sắc đen xuất hiện ở tai, mắt, mũi, miệng ắt chết
  11. Mặt phù, sắc xanh đen ắt chết
  12. Mặt ảm đạm, sắc mờ đen, chân răng miệng cũng thâm lại ắt chết

                 Đối với sản phụ khi lâm sản khó khăn, mà thấy các dấu hiệu sau:
  1. Mặt đỏ, môi đỏ, lưỡi xanh thì mẹ sống con chết trong bụng
  2. Mặt xanh, môi xanh, lưỡi đỏ thì mẹ chết, con sống
  3. Nếu môi lưới đều xanh thì cả mẹ lẫn con đều chết.

    Đây là những kinh nghiệm từ ngàn xưa rút ra từ chữa bệnh của các bậc tiền nhân, rất hữu ích đối với người làm nghề khám chữa bệnh, tránh mang tiếng " làm phúc mắc tội". Tin hay không tin tùy bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét