Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

ƠI ! EM GÁI LÀO


                            
                                                              Thiếu nữ Lào

                               Ơi ! Em gái Lào 

            Em gái Lào vui đọc bia tiến sĩ
               Em nghiên cứu tinh hoa văn hóa Việt Nam.

              Ơi ! Em gái Lào
              Từ "Đất nước Triệu voi"
              Em đến “Hà Nội thành phố vì hòa bình”
              Thắm tình hữu nghị Việt – Lào anh em.

                                              Dãy Trường Sơn hùng vĩ

               Ơi ! Em gái Lào
                  Em có biết:
                  Tổ quốc chúng ta lưng tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ
                  Uống chung nước sông Mê Kông hiền hòa
                  Thạp Luổng Viêng Chăn niềm tự hào Bộ tộc Lào.

                                        Sông Mê kông mềm mại như dải lụa

              Ơi ! Em gái Lào
                 Em có biết:
                 Bao thế hệ ông cha thắp sáng tình hữu nghị Việt – Lào
                 Đẹp thắm!
                 Các thế hệ hôm nay tiếp bước tình hữu nghị Việt – Lào
                Thủy chung son sắt, trường tồn cùng thời gian.

                                                                                                  Tháng 8 năm 2012
                                                                                                        Đỗ Sơn Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét