Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

毉 才 家 宝 - Y TÀI GIA BẢO

                               
                                                           Lương y Phạm Kim Mâu


    Nhiều người cho Sơn Hà biết ở chợ Khánh Thành huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình có lương y Phạm Kim Mâu chẩn trị bệnh rất giỏi, nhiều người bệnh đến đây nhờ Ông chẩn bênh và cho thuốc đều khỏi. Rất nhiều người bệnh hoàn cảnh khó khăn được Ông chẩn bệnh miễn phí, cho thuốc không lấy tiền. Với tấm lòng " Lương y như từ mẫu" của ông thật đáng quý, đáng trân trọng. 
   Sơn Hà về chợ Khánh Thành để tầm sư học đạo làm giàu thêm hiểu biết về luận trị đông y và y thuật chữa bệnh. Ngưỡng mộ, cảm phục tấm lòng y đức của Ông, Sơn Hà làm bài thơ "Y tài gia bảo " kính tặng Lương y Phạm Kim Mâu.


      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét