Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

 HAI NHẠC SĨ HỌ ĐỖ
           
      Nhạc si Đỗ Sơn Hà với PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Viêt Nam  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét