Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT BÀI CA


      Cách đây gần 10 năm, tại đại hội thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã vang lên ca khúc Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam của Đỗ Sơn Hà do 3 ca sĩ Dăng Dương, Trọng Tấn Việt Hoàng thể hiện. Nghe xong ca khúc các đại biểu dự đại hội vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng.
      Tạp chí Thế giơi Di sản số 2/2006 đã đăng Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam, với lời dẫn “Điều lệ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam quy định: Hội có biểu trưng và bài hát chính thức. Để có được biểu trưng và bài hát của Hội cần có sự tham gia các hôị viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và những người quan tâm đến Hội. TGDS số này xin giới thiệu sáng tác Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam của tác giả Đỗ Sơn Hà, mẫu biểu trưng của họa sĩ Đoàn Thu Hương ”.
     Chỉ sau một thời gian Hội đã chọn được biểu trưng, nhưng chưa có ca khúc thứ 2 viết về Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Như vậy, tính tới thời điểm này vẫn chỉ duy nhất Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam của Đỗ Sơn Hà mà thôi.
      Sơn Hà nhớ lại, trong buổi trao đổi giữa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bọ Bộ Văn hóa – Thông tin, Trưởng trưởng Ban vận động thành lập Hội với Sơn Hà, PGS.TS Đỗ Văn Trụ đề nghị Sơn Hà sáng tác bài hát cho Hội. Chỉ sau đêm thứ 7, Sơn Hà đã sáng tác xong ca khúc Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam và sáng chủ nhật Sơn Hà điện cho anh Trụ biết đã có bài ca về Hội.
      Trong kỳ thi tốt nghiệp phân môn Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, thời gian làm bài 180 ph, Sơn Hà làm bài thi 12 trang giấy và có 12 câu thơ để kết thúc bài thi. Đến khi trả kết quả, Giáo sư Vịnh cho biết “Gần 40 năm giảng dạy tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, tôi chưa thấy sinh viên nào khi kết thúc bài thi còn làm thơ, ở lớp ta có anh Đỗ Sơn Hà một trường họp như vậy, bài thi tôi cho 9,5 điểm”. Vì thế, ca từ Bài ca Di sản Văn Hóa Việt Nam được lấy từ bài thơ đó.
      Tại cuộc họp toàn thể Ban vận động thành lập Hội Di Sản Văn Hóa Việt Nam, Sơn Hà đã trình bày ca khúc Bài ca Di sản Văn hóa Việt Nam, sau khi nghe Sơn Hà hát, các PGS, TS Nguyễn Văn Hùng, Giám đóc Bảo tàng Cách mạngViệt Nam, PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Giám đóc Bảo tàng các Dân tộc Việt Nam, PGS, TS Đỗ Văn Trụ và các thành viên khác đã đề nghị Sơn Hà hoàn chỉnh bài ca để nhờ các ca sĩ thể hiện tại đại hội thành lập Hội. Nội dung bài ca như sau:
Tự hào dân tộc Việt Nam
Trong gian khó vẫn vững vàng tiến bước
Biết tạo dựng và nâng nui cái đẹp
Cho hôm nay, cho thế hệ ngày mai.
Truyền thống Việt Nam
Bản sắc Văn hóa Việt Nam
Là nền tảng tinh thần
Là mục tiêu xã hội
Là động lực đẩy con thuyền cách mạng
Đưa dân tộc Việt Nam tới bến vinh quang.
Văn hóa Việt Nam
Di sản Văn hóa Việt Nam
Là kết tinh của bao lao động sáng tạo
Vàng càng luyện càng sáng
Ngọc càng mài càng trong
Là tâm hồn nhân cách của người Việt Nam.
Ta tự hào Di sản Văn hóa Việt Nam
Mãi mãi ta phát huy giá trị Văn hóa Việt Nam.
Mãi mãi ta xây dựng nền Văn hóa tiên tiến Việt Nam.
Mãi mãi ta bảo vệ Di sản Văn hóa Việt Nam.
Mãi mãi ta bảo vệ Di sản Văn hóa Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét