Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Duyên ai

Ảnh có tính minh họa
Bình sứ đẹp, đâu chỉ do tay thợ nặn
Còn một phần qua nung lửa mà nên
Được qua lửa men trở nên sáng bóng
Bởi duyên ai đưa lửa vào lò?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét