Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Suy ngẫm (1)


1. "Kẻ dùng tiền làm vốn mua quan, được làm quan việc đầu tiên sớm thu hồi vốn"

2. "Ai cũng muốn trở thành hiền tài, đâu có phải khi ra đời đã là hiền tài; trường đời dạy ta nhận ra thiện, ác; hiền tài không do số phận; muốn trở thành hiền tài không có con đường nào khác là chính tự bản thân kiên trì tu dưỡng, rèn luyện, học tập và phấn đấu.

3. "Sự thành đạt của mình đừng tưởng mình tài giỏi nếu không có sự hỗ trợ của người khác"

4. "Đánh mất niềm tin thì dễ, lấy lại niềm tin cực khó"

5. "Hạt gạo tuy bé nhưng rất cần cho sự sống của người"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét