Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Cung bậc tình yêu


Nước một anh mới biết em
Nước hai anh đã thích em nhiều nhiều
Nước ba anh chuyển thành yêu
Nước bốn anh đã sớm chiều có em.
(Qui Nhơn,4-6-2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét