Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Nhớ


Trăng tròn, trăng khuyết mấy mùa trăng
Ngóng đợi tin ai trải tháng năm
Bao lá thư tình nhòa chữ viết.
Nhớ ai?
Ai nhớ?
Để gầy khuôn trăng.
(1972)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét