Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Thăng Long


Nghìn năm văn hiến Thăng Long
Lạc Hồng con cháu đồng lòng dựng xây
Non sông gấm vóc là đây
Hoàng Thành còn đó đậm đầy trong con.
6-8- Kỷ Sửu ( 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét