Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Vô đề

VÔ ĐỀ I.
Chàng đi để thiếp di cùng
Chăm lo sức khỏe chàng cùng vui chơi
Để chàng thỏa sức chơi vui
Xin chàng chớ nớ dập vùi cánh hoa.
VÔ ĐỀ II.
Thiếp đi chàng ở lại nha
Vui chơi thiếp vẫn giữ hoa của chàng
Chẳng may xơ xẩy nỡ nàng
Cũng vì cả nể bạn chàng đó thôi!
VÔ ĐỀ III.
Vợ mình thân liễu đào tơ
Ra ngoài gặp gió bơ phờ kém khôn
Cuộc vui vắng vợ rất buồn
Ngày xưa cứ cưới  gái xồn hóa hay.
Viết tại Đại Lải, ngày 11/6/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét