Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Xuân


Đông tàn xuân lại đến thôi
Muôn cây nẩy lộc cho đời biếc xanh
Trời xuân cánh én mỏng manh
Tiết xuân se lạnh lúa xanh thắm đồng
Đường xuân trẩy hội áo hồng
Đò ai khua mái rộn dòng sông xuân
Đào mai khoe sắc nắng xuân
Thiệp hồng cung chúc tân xuân đắc tài
Mưa xuân vương bụi tóc ai
Gợi nguồn thi sĩ viết bài thơ xuân.

(Trích: Hương Đất Việt, tập 10

Ảnh minh họa: Interet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét