Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Xuân

Đông tàn, xuân lại đến thôi
Muôn cây nẩy lộc cho đời biếc xanh
Trời xuân cánh én mỏnh manh
Tiết xuân se lạnh, lúa xanh thắm đồng
Đ­ường xuân trẩy hội áo hồng
Đò ai khua mái rộn dòng sông xuân
Đào mai sắc thắm nắng xuân
Thiệp hồng cung chúc tân xuân đắc tài
M­ưa xuân v­ơng bụi tóc ai
Gợi nguồn thi sĩ viết bài thơ xuân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét