Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

TRANH PHÚC - LỘC - THỌ

Tranh Phúc - Lộc - Thọ (Vẽ năm 1996)
* Phúc:
"Nền nhân xây đắp vững bền
Đời đời hưởng phúc dưới trên thuận hòa"

*Lộc:
"Thanh nhàn mở ngọn bút hoa
Long vân tô điểm lộc nhà thêm vui"
* Thọ:
"Thọ này kể biết mấy mươi
Càng treo giá ngọc phẩm người càng cao"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét