Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Non sông

Non sông ngân giọt đàn bầu
Non sông đẹp những nhịp cầu tơ duyên
Non sông ăm ắp lời khuyên
Non sông tổ ấm chim quyên gọi bầy
Non sông nặng nghĩa trò thầy
Non sông thơm bát cơm đầy gạo thu
Non sông lắng đọng lời ru
Non sông trầu thắm xuân – thu mặn nồng
Non sông bát ngát xanh đồng
Non sông trời rộng bềnh bồng mây bay
Non sông đầm ấm xưa nay
Non sông buông lưới sớm ngày biển Đông
Non sông vang vọng trống đồng
Non sông con Lạc – cháu Hồng muôn nơi
Non sông gấm vóc người ơi
Non sông ta đó muôn đời TỒN VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét