Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Ra ngõ gặp nhà thơ


Đại hội lần thứ nhất Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tổ chức trang trọng tại Hội trường Ba Đình, đại biểu các cơ quan trung ương, địa phương, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hội Nhà văn và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng gần 1300 nhà thơ trong cả nước đến dự. Trong lời phát biểu với tư cách là hội viên Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, Đỗ Sơn Hà nói:
. “Thời chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng, thời nay ở Việt Nam ra ngõ gặp nhà thơ. Nếu ở Việt Nam cứ 100 người có một người sáng tác thơ và giả sử nước ta có 100 triệu người thì có một triệu nhà thơ. Và nếu mỗi nhà thơ trong một năm sáng tác 10 bài thơ thì có 10 triệu bài thơ. đem in 10 triệu bài thơ đó chúng ta có cuốn sách đô dày 1 km ”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét