Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Suy ngẫm

1.   Tham nhũng hại dân tiếng xấu để đời
Thanh liêm ích quốc danh thơm muôn thủa
2.      Thủa hàn vi thương nhau bát cơm xẻ nửa,
Lúc giàu sang mà ghen ghét đố kị thì tình hết bạn tan.
3.     Tự nguyện giúp đõ người nghèo khó, đó là người có tâm sáng; không ít kẻ lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên mình.
4.     Giúp đõ nhau bằng  thứ vật chất không dùng được nữa thì chính người đó tự đánh mất mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét