Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Đáp án mấy lần cắt

Có nhiều bạn gọi điện cho tôi biết về số lần cắt ít nhất, nhưng khi tôi hỏi về cách cắt thì bạn đó không chỉ ra được. Có lần gần 23 giờ, bạn Nguyễn Đức Cường hiện là Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hà Tây ( bạn Đức Cường thời học sinh, sinh viên rất giỏi toán) cho rằng bài toán rất thú vị và nếu mở rộng bài toán này thì rất hay. Bạn Cường cho rằng: nếu chỉ 1 lần cắt thì có một cách gấp băng giấy mà không có cách gấp thứ hai; nếu chỉ 2 lần cắt thì có hai cách gấp băng giấy mà không có cách gấp thứ ba v.v và v.v… Tôi mong bạn Đức Cường sớm cho biết cách giải khi mở rông bài toán.


Đây là bài toán tối ưu, không khó lắm, chịu khó suy nghĩ thì tìm ra ngay kết quả.

Kết quả bài toán này là 1 lần cắt, nhưng cái khó của bài toán này là chỉ ra được cách gấp băng giấy để cắt được 10 đoạn có độ dài bằng nhau. Cách gấp băng giấy như hình vẽ rồi ép sát băng giấy và dung kéo cắt.

Bạn nào có cách khác gấp băng giấy hãy Email cho tôi theo địa chỉ: hads49@yahoo.com.vn. Qua bài toán này, điều lưu ý với các bạn: khi kinh doanh, sản xuất hoặc làm việc gì cần tính toán kỹ để tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất thì ắt đem lại hiệu quả cao nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét