Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

5 dm = 5 cm ?

1 nhận xét:

 1. 1/4m= 1/4*1m= 1/4*100cm=1/4*100*1cm
  25cm= 25*1cm
  Căn(1/4m)= căn (1/4)*căn(1m)= căn (1/4)*căn(100cm)=1/2*10*căn(1cm)= 5*căn(1cm)
  Căn (25cm)= căn(25)*căn(1cm)= 5*căn(1cm)
  Vậy là bằng nhau bác ơi
  Căn(m) ko bằng m.

  Trả lờiXóa