Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Đáp án 5dm = 5cm sai ở đâu?

Có bạn đã Email cho tôi chi ra chỗ sai khi dùng căn bậc 2 nhưng bạn không giải thích được lý do vì sao không dùng được phép căn bậc 2. Tôi xin nói với bạn rằng bạn đã phát hiện đúng đấy.
Đây là bài toán biện luận, trong quá trình chứng minh tôi đã cố tình đem căn bậc 2 đơn vị đô độ dài tức là căn bậc 2 của dm và cm. Điều này không được. Vì sao ? Bởi vì trong toán học chỉ được dùng phép căn để khai căn đối với hữu số chứ không dùng phép căn để khai căn đối với hư số (trọng lượng, thể tích, độ dài, khối lượng nhiệt độ, v.v….)
Khi học phép căn và khi giải các bài toán học sinh thường nhầm lẫn điều này. Kính mong các thày cô giáo cần nhấn mạnh cho học sinh không dung phép khai căn cho các hư số..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét