Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

LỜI DẠY ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG


Đại danh y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG hướng dẫn về phương pháp dưỡng sinh của đông y:

Nội thương bệnh chứng phát sinh
Thường do xúc động thất tình gây nên,
Lợi dục đầu mối thất tình,
Chặn lòng mong muốn thì mình được an
Cần nên tiết dục thanh tâm,
Giữ lòng liêm chính chẳng tham tiền tài.
Chẳng vì danh vị đua đòi,
Chẳng vì sắc đẹp đắm người hại thân.
Giữ tinh dưỡng khí tồn thần,
Tình không háo tái, thì thần được yên.
Hàng ngày luyện khí chớ quên,
Hít vào thanh khí, độc liền thải ra
Làm cho khí huyết điều hòa,
Tinh thần giữ vững, bệnh tà khó xâm
Lại cần tiết chế nói năng,
Tránh làm quá sức dự phòng khí hao.
Thức đêm lo nghĩ quá nhiều,
Say mê sắc dục cũng đều hại tâm
Nhìn xem thân đã bao người
Làm ăn chất phác, chơi bời chẳng hay,
Ngô khoai rau cháo hàng ngày
Ấy mà khỏe mạnh hơn người cao lương
Rạng đông cày cuốc luyện mình,
Đồng không hít thở thân hình nở nang
Lo sầu thì bệnh giàu sang
Vui nghèo khỏe mạnh, hiên ngang trong lòng”.


Dịch chữ Trung; Đỗ Sơn Hà

兰王大俱乐部的训练方法医学指导同意:

“国内贸易认证带来的疾病
通常失恋的情感触发器,
热心教育的关键利益,
封锁是他的愿望是
禁欲应当健全的头脑,
保持我们的钱,也没有完整。
如清单攀比,
不为身体美丽的沉船坏。
精神氧气留在那里,
爱不重心切,神孤单。
让我们不要忘记气体日常实践,
吸入气体,相关的有毒物质排放
充分利用血液调节,
保持精神,侵袭性疾病是难以
回到禁欲讲话,
避免过多的催泪瓦斯储量。
夜担心太多的知识,
热情的欲望,也损害心脏
怎么看待身体
如何幼稚吃,挂出与否,
甜玉米蔬菜汤每日
这是比工资高健康
直到天亮锄头他的实践,
不要吸入同体囊肿孵化
罗后来病财富
乐健康状况不佳,傲然的心脏“。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét